Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικές

Από την αρχή μέχρι σήμερα ο Σύλλογος, ως πραγματικό εκπαιδευτικό κέντρο, αποσκοπεί στην ιδανική θεσμική διοργάνωση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας όλων των επιπέδων, βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες..

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες και πιστοποιημένες εκπαιδευτικές μέθοδοι και προγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο οι σπουδαστές μας γνωρίζουν, άμεσα και σε πραγματικό χρόνο, τις διεθνείς ροές και τάσεις στην προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας ως ξένης.

Εξετάσεις και πιστοποίηση

Η ανάγκη πιστοποίησης της ελληνομάθειας αποτέλεσε κίνητρο για τη δημιουργία του μοναδικού έγκυρου, πιστοποιημένου και διεθνώς αναγνωρισμένου εξεταστικού κέντρου που λειτουργεί στο πλαίσιο του Συλλόγου μας από τον Δεκέμβριο του 2016.

Πολιτιστικές

Η διοργάνωση πολιτιστικών δρωμένων συμβάλλουν στη γνωριμία με τις διαχρονικές αξίες των τεχνών και του κλασικού πολιτισμού και αποτελεί την μεγαλύτερη συνεισφορά μας στην ποικιλομορφία της πολιτιστικής ζωής της Μπίτολα, καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Έτσι, τα μέλη και οι φίλοι μας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την ιστορική ανάπτυξη του ελληνικού πολιτισμού.

Επιστημονικές

Τα μέλη και οι επισκέπτες μας έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν άμεσα τις απαρχές του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού και τη γέννηση της φιλοσοφίας, της ποίησης, της τέχνης του δράματος, της φιλολογίας και των υπολοίπων επιστημονικών κλάδων που αναπτύχθηκαν μέσω της ελληνικής γλώσσας. Για την ανάπτυξη αυτών των ευγενών δεξιοτήτων του ανθρώπινου νου συζητάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις στα διαφορετικά θεματικά εργαστήρια που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου.

Σπουδές στην Ελλάδα

Χάρη στα μέλη μας, εκ των οποίων τα περισσότερα αποτελούν απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων, προσφέρουμε στήριξη και συμβουλές για εγγραφές σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας, αλλά και καθοδήγηση για πρόσβαση σε υποτροφίες διάφορων οργανώσεων και ιδρυμάτων μέσω της προσωπικής εμπειρίας και φιλικών επαφών.

Ευρωπαϊκές αξίες

Οι αξίες τις οποίες που προωθεί ο Σύλλογός μας είναι οι σταθερές αρχαίες αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνουμε ενεργό συμμετοχή σε ευρωπαϊκές συνεργασίες διάφορων ειδών, που στοχεύουν στη φιλική και πολιτισμική συνεργασία των λαών.

Συνεργασίες

Η επιτυχία των δραστηριοτήτων μας σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στη διαχρονική συνεργασία με επιστημονικές, μη κυβερνητικές (ΜΚΟ) και οργανώσεις πολιτισμού και τεχνών από την Ελλάδα, με τις οποίες μας συνδέει η φιλοδοξία της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των πολιτών των δύο χωρών. Η συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτελεί το μοναδικό ίδρυμα παγκοσμίως αρμόδιο για την διεξαγωγή εξετάσεων και την πιστοποίηση της ελληνομάθειας, οδήγησε στη δημιουργία του μοναδικού εξεταστικού κέντρου πιστοποίησης της ελληνομάθειας στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Βιβλιοθήκη

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη βιβλιοθήκη μας η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με μεγάλο αριθμό έργων στην ελληνική γλώσσα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Αρκετοί δική μας σπουδαστές, οι οποί μαθαίνουν ή έμαθαν την ελληνική γλώσσα, εθελοντικά λαμβάνουν μέρος σε μη εμπορικές μεταφράσεις έργων μακεδονικών συγγραφέων στην ελληνική γλώσσα και Ελλήνων λογοτεχνών στη μακεδονική, με στόχο τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων τους στις δύο γλώσσες.

el