Активности

Образовни

Од својот почеток до денес Здружението, како вистински образовен центар, се стреми кон оптимална институционална организација на курсеви по грчки јазик за сите јазични нивоа, согласно Заедничката Европска Референтна Рамка за Јазиците.

За постигнување на оваа цел се користат најсовремените сертифицирани наставни методи и програми. На тој начин нашите курсисти се запознаваат, директно и во реално време, со светските текови и трендови на пристапот кон грчкиот јазик како странски.

Испити и сертификати

Потребата за сертифицирање на познавањето на грчкиот јазик, го поттикна основањето на единствениот валиден, сертифициран и признат испитен центар во светски рамки, кој функционира во рамките на нашето Здружение од Декември 2016 година.

Културни

Организирањето на настани кои придонесуваат во запознавањето со безграничните вредности на уметностите и класичната култура, претставува нашиот најголем придонес кон шареноликоста на културниот живот во Битола, но и пошироко. На овој начин, нашите членови и пријатели имаат можност да го следат одблиску историскиот развој на грчката култура.

Научни

Нашите членови и посетители имаат можност непосредно да се запознаат со зачетоците на модерната европска култура и  настанокот на философијата, поезијата, драмската уметност, филологијата и другите научни гранки кои се развиле преку грчкиот јазик. За развојот на овие благородни вештини на човечкиот ум разговараме и разменуваме мислења на разновидни тематски работилници кои се организираат во текот на целата година.

Студии во Грција

Благодарение на нашето членство кое во голема мера се состои од алумни на грчки универзитети, нудиме помош и совети за упис на студии во Грција, но и насоки за можностите за стипендирање од различни институции и фондации, благодарение на нашето лично искуство и пријателски контакти.

Европски вредности

Вредностите кои ги промовира нашето Здружение претставуваат непроменливите антички вредности на кои се темели ЕУ. За таа цел, се учествуваме активно во европски соработки од секаков вид, кои имаат за цел пријателско и културно здружување на народите.

Соработки

Успешноста на нашите активности во голема мера се темели врз долгогодишните соработки со научни, културно-уметнички и невладини организации од Грција, со кои нѐ поврзува стремежот кон подобро взаемно разбирање помеѓу граѓаните на двете земји. Соработката со Центарот за Грчки Јазик од Тесалоники, Република Грција, кој претставува единствена институција во светот која е одговорна за организација на испити и сертифицирање на познавањето на грчкиот јазик, доведе до основање на единствениот испитен центар за Република Северна Македонија.

Библиотека

Особено сме горди на нашата библиотека која редовно се збогатува со голем број на дела на грчки јазик од автори од целиот свет. Голем број на наши сегашни и минати ученици, волонтерски се вклучуваат во некомерцијални преводи на дела од македонски автори на грчки јазик и дела од грчки автори на македонски јазик, со стремеж кон подобрување на јазичните компетенции во двата јазика.

mk_MK