Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος φιλίας και Συνεργασίας με την Ελλάδα ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Μπίτολα και μέσα από το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του προσφέρει τη δυνατότητα της γνωριμίας με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό στην όλη τους την ιστορική συνέχεια. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το1998 από ομάδα φίλων της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού και των διαχρονικών και διεθνών αξιών τους. Από τότε μέχρι σήμερα αποτελεί συνώνυμο της οργανωμένης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και άμεσης γνωριμίας με τον ελληνικό πολιτισμό στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

8

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ONLINE

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

23

ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Από την αρχή μέχρι σήμερα ο Σύλλογος, ως πραγματικό εκπαιδευτικό κέντρο, αποσκοπεί στην ιδανική θεσμική διοργάνωση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας όλων των επιπέδων, βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες και πιστοποιημένες εκπαιδευτικές μέθοδοι και προγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο οι σπουδαστές μας γνωρίζουν, άμεσα και σε πραγματικό χρόνο, τις διεθνείς ροές και τάσεις στην προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας ως ξένης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ανάγκη πιστοποίησης της ελληνομάθειας αποτέλεσε κίνητρο για τη δημιουργία του μοναδικού έγκυρου, πιστοποιημένου και διεθνώς αναγνωρισμένου εξεταστικού κέντρου που λειτουργεί στο πλαίσιο του Συλλόγου μας από τον Δεκέμβριο του 2016.

Σπουδές

Χάρη στα μέλη μας, εκ των οποίων τα περισσότερα αποτελούν απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων, προσφέρουμε στήριξη και συμβουλές για εγγραφές σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας, αλλά και καθοδήγηση για πρόσβαση σε υποτροφίες διάφορων οργανώσεων και ιδρυμάτων μέσω της προσωπικής εμπειρίας και φιλικών επαφών.

el