Α1 για εφήβους και ενηλίκους

Α1 για εφήβους και ενηλίκους

στοιχειώδης γνώση

60'

Διάρκεια μαθήματος

72

Σύνολο μαθημάτων ετησίως

1 έτος

Χρόνος εκμάθησης επιπέδου

8000 MKD

Ετήσια τιμή μαθημάτων

Περιγραφή επιπέδου

Η επιδίωξη του αναλυτικού εξεταστικού προγράμματος είναι να καθορίσει εκείνα τα γλωσσικά στοιχεία των οποίων ο έλεγχος θα αποδείξει την ανάπτυξη και καλλιέργεια των τεσσάρων γλωσσικών επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, δηλαδή την κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι συνήθως η κατανόηση (αναγνωστική ή ακουστική) από μόνη της δεν οδηγεί σε καμιά παραγωγή∙ παραμένει πράξη σιωπηρή, εσωτερική (Βάμβουκας 2001: 226-232).
Ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει το βαθμό της γλωσσικής κατανόησης με δραστηριότητες παραγωγής, π.χ. να ανακαλέσει κάτι που άκουσε ή διάβασε, να απομονώσει και να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες πληροφορίες, να το συνοψίσει ή να το αναπτύξει, να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε τις παρακάτω δεξιότητες ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Αντίθετα, η μία συμπληρώνει την άλλη και, ειδικά, σε συνθήκες αξιολόγησης, η επίδοση στην κατανόηση αποδεικνύεται με παραγωγικές δραστηριότητες και αντίθετα οι παραγωγικές δραστηριότητες βασίζονται πολλές φορές στην κατανόηση.

Υλικό διδασκαλίας

Για τους σπουδαστές προσφέρεται βιβλίο μαθητή με CD σε προνομιακή τιμή.

Τρόπος διδασκαλίας

Τα μαθήματα διεξάγονται σε τμήματα ή ιδιαίτερα στους χώρους του Συλλόγου "Πελαγονία" και online για σπουδαστές από άλλες πόλεις.

Πιστοποίηση

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εξεταστεί για την απόκτηση διεθνούς πιστοποιητικού ελληνομάθειας.

Τρόποι πληρωμής

Готовинска уплата на трансакциска сметка или по фактура, на 10 рати од 800 денари месечно, од кои прва рата во Септември и десетта во Јуни.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

  • Κατανόηση ξεχωριστών λέξεων και προτάσεων που αφορούν τον σπουδαστή, το άμεσο περιβάλλον του (ανθρώπους και κτίρια), επαγγελματικά ενδιαφέροντα
  • Αναγνώριση βασικών πληροφοριών από δημόσιες ανακοινώσεις σε σταθμούς, αεροδρόμια κτλ., ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, δημόσιες ομιλίες
  • Κατανόηση οδηγιών και ουσίας κειμένων
  • Ακολούθηση σύντομων, απλών κατευθύνσεων

Κατανόηση γραπτού λόγου

  • Αναγνώριση κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων, λέξεων, απλών προτάσεων
  • Ανάγνωση ειδών καταστημάτων, ονομάτων προϊόντων στα καταστήματα, σημάτων στον δρόμο, ονομάτων δημόσιων χώρων, πόλεων, οδών
  • Κατανόηση πολύ απλών προτάσεων, μικρών κειμένων, καρτών, καθημερινών μηνυμάτων, φιλικών επιστολών
  • Απλή περιγραφή και οδηγίες με τη βοήθεια οπτικών μέσων
  • Παρακολούθηση σύντομης και απλής ιστορίας
  • Πληροφορίες προσωπικού ενδιαφέροντος ενημερωτικών εντύπων ή χειρόγραφων σημειώσεων σχετικά με δρομολόγια, αθλητικούς αγώνες και αποτελέσματα, τιμές συναλλάγματος, τουριστικά φυλλάδια,, τηλεφωνικούς καταλόγους, λογαριασμούς, αφίσες, ανακοινώσεις, προειδοποιήσεις, διαφημίσεις σε εφημερίδες και περιοδικά
  • Να είναι σε θέση να μαντεύει την έννοια κάποιων άγνωστων λέξεων με τη βοήθεια του κειμένου

Παραγωγή γραπτού λόγου

  • Περιγραφή του εαυτού, της κατοικίας, του επαγγέλματος, της γειτονιάς
  • Σύντομα κείμενα, κάρτες, μηνύματα
  • Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων σε απλή αίτηση
  • Αντιγραφή κειμένου
  • Περιγραφή συμβάντων με τη βοήθεια εικόνων και διαλόγων

Παραγωγή προφορικού λόγου

  • Παρουσίαση, χαιρετισμός, σχηματισμός ερωτήσεων προς άλλους, απαντήσεις σε απλές ερωτήσεις
  • Περιγραφή εαυτού και γνωστών προσώπων
  • Παρουσίαση εαυτού, προσωπικών ενδιαφερόντων και άμεσου περιβάλλοντος (οικογένεια, φίλοι, κατοικία, σχολείο)
  • Σχηματισμός ερωτήσεων απλών θεμάτων, για αντικείμενα, το χρόνο και τον τόπο
  • Να ζητά και να δίνει κάποια πράγματα
el