Α2

Α2

βασική γνώση

Грчки јазик

60'

Διάρκεια μαθήματος

72

Σύνολο μαθημάτων ετησίως

1 έτος

Χρόνος εκμάθησης επιπέδου

8000 MKD

Ετήσια τιμή μαθημάτων

Περιγραφή επιπέδου

Σ’ αυτό το επίπεδο ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα, δηλαδή να μπορεί να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στον προφορικό και στον γραπτό λόγο, τυπικό ή φιλικό, για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις επικοινωνίας.

Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις οι οποίες εμφανίζονται συχνά και συνδέονται με προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορά, ψυχαγωγία κτλ. Πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας βασικές γλωσσικές δεξιότητες σε καθημερινές καταστάσεις/συνθήκες, που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από οικεία θέματα. Ακόμη πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες για θέματα οικεία, ρουτίνας ή άμεσης ανάγκης.

Υλικό διδασκαλίας

Για τους σπουδαστές προσφέρεται βιβλίο μαθητή με CD σε προνομιακή τιμή.

Τρόπος διδασκαλίας

Τα μαθήματα διεξάγονται σε τμήματα ή ιδιαίτερα στους χώρους του Συλλόγου "Πελαγονία" και online για σπουδαστές από άλλες πόλεις.

Πιστοποίηση

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εξεταστεί για την απόκτηση διεθνούς πιστοποιητικού ελληνομάθειας.

Τρόποι πληρωμής

Готовинска уплата на трансакциска сметка или по фактура, на 10 рати од 800 денари месечно, од кои прва рата во Септември и десетта во Јуни.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

  • Κατανόηση σύντομων, απλών, επίσημων και ανεπίσημων κειμένων
  • Εκφράσεις ή λεξιλόγιο που χρησιμοποιούνται συχνά κι έχουν σχέση με θέματα απλά, όπως π.χ. ή οικογένεια, αγορά, εργασία, διασκέδαση
  • Τηλεφωνική επικοινωνία
  • Την κεντρική ιδέα ενός μικρού διαλόγου χωρίς πολλούς ομιλητές
  • Μικρές απλές δημόσιες ανακοινώσεις π.χ. σε σταθμούς μέσων συγκοινωνίας, σε καταστήματα κτλ.
  • Τηλεφωνικές πληροφορίες σχετικά με δελτία καιρού από την τηλεόραση, την ώρα, τους κινηματογράφους, τα θέατρα, τα νοσοκομεία
  • Οδηγίες της αστυνομίας, της τροχαίας, του τελωνείου
  • Μικρές απλές διηγήσεις, περιγραφές γεγονότων, ατόμων, αντικειμένων, χώρων

Κατανόηση γραπτού λόγου

  • Ο σπουδαστής να είναι σε θέση να διαβάζει και να καταλαβαίνει: πολύ μικρά απλά κείμενα, μικρά και απλά φιλικά ή τυπικά γράμματα, ανακοινώσεις, αγγελίες, αφίσες, διαφημίσεις, διαφημιστικά φυλλάδια, οδηγούς (πόλης, τουριστικούς, χάρτες), επιγραφές, τιμοκαταλόγους, τηλεφωνικούς καταλόγους, δρομολόγια, ώρες λειτουργίας καταστημάτων, μουσείων, πολιτιστικών χώρων, λογαριασμούς, εισιτήρια, προγράμματα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, έντυπα πχ. ξενοδοχείου, σήματα, πινακίδες (στο δρόμο ή σε εσωτερικούς χώρους π.χ. καταστήματα, ξενοδοχεία), δελτία καιρού, μικρά και απλά σημειώματα (γράμμα, κάρτα, τηλεγράφημα, e-mail), μικρές απλές διηγήσεις, περιγραφές γεγονότων, ατόμων, αντικειμένων, χώρων, απλές οδηγίες χρήσης προϊόντων και μηχανημάτων

Παραγωγή γραπτού λόγου

  • Μικρά και απλά φιλικά ή τυπικά κείμενα, κάρτες, σημειώματα, γράμματα
  • Καταγραφή με λογική σειρά των ιδεών για γνωστά θέματα
  • Μικρά σημειώματα και μηνύματα σχετικά με καθημερινά θέματα π.χ. για να ευχαριστήσει κάποιον
  • Πληροφορίες σε έγγραφα π.χ. αίτηση

Παραγωγή προφορικού λόγου

  • Εκφορά λόγου για απλά καθημερινά θέματα με τρόπο κατανοητό από τους συνομιλητές
  • Εκφορά μικρών προτάσεων
  • Περιγραφή της οικογένειας, ατόμων, γεγονότων, χώρων, εργασίας
  • Πληροφορίες εαυτού και για άλλους
  • Πληροφορίες χρόνου, τόπου, τρόπου, αιτίας
  • Διήγηση απλών ιστοριών
  • Να δίνει οδηγίες
  • Επικοινωνία σε τράπεζα, εστιατόριο, σταθμό, δημόσιο χώρο
  • Επικοινωνία με κινήσεις κι εκφράσεις του σώματος
el