Β1

Β1

μέτρια γνώση

60'

Διάρκεια μαθήματος

72

Σύνολο μαθημάτων ετησίως

2 έτη

Χρόνος εκμάθησης επιπέδου

8000 MKD

Ετήσια τιμή μαθημάτων

Περιγραφή επιπέδου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται γλωσσικά σε καταστάσεις άμεσων καθημερινών συναλλαγών για τις οποίες η χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι σε μεγάλο βαθμό σταθερή, προβλέψιμη και επαναλαμβανόμενη.

Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών οι ομιλητές δημιουργούν και διατηρούν κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές. Σε καταστάσεις έμμεσης επικοινωνίας, οι ομιλητές πρέπει να μπορούν να κατανοούν την ουσία και ορισμένες λεπτομέρειες ενός προφορικού ή γραπτού κειμένου.
Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ακόμη τις σχετικές κοινωνικές συνήθειες, γλωσσικές (να γνωρίζει τους γλωσσικούς τρόπους για να τραβάει την προσοχή των άλλων, να απευθύνεται στους συνομιλητές του, να παίρνει τον λόγο, να ολοκληρώνει την επικοινωνία, να επιλέγει τον βαθμό επισημότητας ή οικειότητας κτλ.) και μη γλωσσικές (να γνωρίζει τους τρόπους φυσικής επαφής, χειραψία, φίλημα, χειρονομίες κτλ.), να είναι εξοικειωμένος ως ένα βαθμό με βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καθημερινή ζωή, τις συνθήκες διαβίωσης, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική ζωή, τις βασικές αξίες και νοοτροπίες.

Υλικό διδασκαλίας

Για τους σπουδαστές προσφέρεται βιβλίο μαθητή με CD σε προνομιακή τιμή.

Τρόπος διδασκαλίας

Τα μαθήματα διεξάγονται σε τμήματα ή ιδιαίτερα στους χώρους του Συλλόγου "Πελαγονία" και online για σπουδαστές από άλλες πόλεις.

Πιστοποίηση

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εξεταστεί για την απόκτηση διεθνούς πιστοποιητικού ελληνομάθειας.

Τρόποι πληρωμής

Готовинска уплата на трансакциска сметка или по фактура, на 10 рати од 800 денари месечно, од кои прва рата во Септември и десетта во Јуни.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

  • Κατανόηση των κύριων σημείων και λεπτομερειών απλού προφορικού λόγου
  • Οικεία θέματα σχετικά με τη δουλειά, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία
  • Συνομιλίες ανάμεσα σε φυσικούς ή μη ομιλητές
  • Δημόσιες ανακοινώσεις ή πληροφορίες (π.χ. σταθμός λεωφορείων, τρένων, αεροδρομίων)
  • Μηνύματα και πληροφορίες μέσω τηλεφώνου (δρομολόγια, αυτόματος τηλεφωνητής)
  • Δελτίο καιρού (τηλεόραση, ραδιόφωνο)
  • Πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους
  • Διαφημίσεις
  • Οδηγίες που δίνονται από υπαλλήλους σε διάφορες υπηρεσίες
  • Διηγήσεις και απλές περιγραφές για γεγονότα, αντικείμενα, χώρους
  • Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα
  • Προφορικά κείμενα σχετικά με: τη ζωή, τις συνθήκες διαβίωσης, την απασχόληση, το επάγγελμα, την εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο, τα ταξίδια, τα καταναλωτικά αγαθά, την αγορά, τις κοινωνικές σχέσεις

Κατανόηση γραπτού λόγου

  • Ανάγνωση και κατανόηση μικρών γραπτών κειμένων
  • Οδηγίες χρήσης (καρτοτηλέφωνα, αυτόματα μηχανήματα τραπεζών, συσκευές)
  • Σήματα (πινακίδες στο δρόμο, σήματα τροχαίας)
  • Προγράμματα τηλεόρασης, ραδιοφώνου, θεάτρου
  • Ανακοινώσεις
  • Δρομολόγια
  • Σύντομες αναφορές
  • Σημειώματα
  • Απλά άρθρα σε εφημερίδες, και περιοδικά
  • Αγγελίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας
  • Τυπική ή προσωπική αλληλογραφία που αφορά περιγραφή ανθρώπων, αντικείμενα, χώρους, γεγονότα, αντιδράσεις, επιθυμίες

Παραγωγή γραπτού λόγου

  • Απλά φιλικά κείμενα
  • Απλά μηνύματα (συγχαρητήρια, προσκλήσεις, ευχαριστήρια)
  • Τυπικά γράμματα για να εκφράσω παραπόνα, να κάνω κρατήσεις σε ξενοδοχεία
  • Αιτήσεις για δουλειά
  • Αναφορές για κάποιο ατύχημα
  • Απλές περιγραφές για άτομα, γεγονότα, χώρους
  • Προσωπικές απόψεις και εντυπώσεις

Παραγωγή προφορικού λόγου

  • Για καθημερινά θέματα
  • Για την προσωπική ζωή
  • Για θέματα διατροφής, διαμονής, μετακίνησης
  • Για αγορά καταναλωτικών αγαθών
  • Για την εκπαίδευση
  • Για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας
  • Για την επαγγελματική και κοινωνική ζωή
  • Για την ψυχαγωγία
  • Επικοινωνία με κρατικές υπηρεσίες (τμήμα αλλοδαπών, τελωνείο, αστυνομία, τροχαία) ή με γραφεία πληροφοριών (ΟΣΕ, ΕΟΤ)
  • Έκφραση συναισθημάταων αρνητικών ή θετικών
  • Να ζητά και να δίνει συμβουλές
  • Περιγραφή απλών εμπειριών και γεγονότων
  • Αιτιολόγηση απόψεων και σχεδίων
  • Διήγηση ιστοριών, πλοκής ενός βιβλίου, μιας ταινίας
  • Άνοιγμα και κλείσιμο μιας συζήτησης
  • Λήψη, συνέχιση, ολοκλήρωση λόγου
el