Γ2

Γ2

άριστη γνώση

60'

Διάρκεια μαθήματος

72

Σύνολο μαθημάτων ετησίως

2 έτη

Χρόνος εκμάθησης επιπέδου

10.000 MKD

Ετήσια τιμή μαθημάτων

Περιγραφή επιπέδου

Το επίπεδο Γ2 αντιστοιχεί στην ολοκληρωμένη και τέλεια γνώση (Trim: ‘Comprehensive Mastery’, Wilkins: ‘Comprehensive Operational Proficiency’ «ολοκληρωμένη διαχειριστική ικανότητα»), αποτελεί τον ανώτατο εξεταστικό στόχο της πιστοποίησης ελληνομάθειας και είναι αντίστοιχο του C2 της εξάβαθμης κλίμακας επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το επίπεδο αυτό «αν και έχει ονομαστεί ‘Mastery’ – «Τέλεια γνώση», ο όρος αυτός δεν έχει σκοπό να υπονοήσει ικανότητα του φυσικού ομιλητή, αλλά να χαρακτηρίσει τον βαθμό ακρίβειας, καταλληλότητας και άνεσης με τη γλώσσα που εμφανίζεται στην ομιλία αυτών που υπήρξαν εξαιρετικά επιτυχημένοι σπουδαστές» (Ευσταθιάδης & Τσαγγαλίδης 2007: 45).

Ο υποψήφιος του επιπέδου αυτού αναφέρεται ως «απολύτως ικανός χρήστης» και είναι σε θέση να «μεταδίδει λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας επιτυχώς ένα ευρύ φάσμα τροποποιητικών μηχανισμών. Κατέχει ιδιωματικές εκφράσεις και όρους της καθομιλουμένης με επίγνωση του συνδηλωτικού επιπέδου της σημασίας. Ανατρέχει και αναδιαρθρώνει για να ξεπεράσει κάποια δυσκολία τόσο ομαλά που ο συνομιλητής δύσκολα το αντιλαμβάνεται».
Το επίπεδο, λοιπόν, της γλωσσικής επίδοσης του υποψηφίου χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό. Δεν έχει καμιά δυσκολία κατανόησης οποιουδήποτε είδους προφορικού ή γραπτού λόγου και ο ίδιος μπορεί να παράγει σαφή, ρέοντα σωστά δομημένο λόγο προφορικό ή γραπτό. Έχοντας ένα ευρύ λεξιλογικό ρεπερτόριο και το γραμματικό έλεγχο πολύπλοκων δομών, μπορεί να παρακολουθεί ή να συνομιλεί άνετα και κατάλληλα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και της προσωπικής του ζωής.

Υλικό διδασκαλίας

Για τους σπουδαστές προσφέρεται βιβλίο μαθητή με CD σε προνομιακή τιμή.

Τρόπος διδασκαλίας

Τα μαθήματα διεξάγονται σε τμήματα ή ιδιαίτερα στους χώρους του Συλλόγου "Πελαγονία" και online για σπουδαστές από άλλες πόλεις.

Πιστοποίηση

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εξεταστεί για την απόκτηση διεθνούς πιστοποιητικού ελληνομάθειας.

Τρόποι πληρωμής

Готовинска уплата на трансакциска сметка или по фактура, на 10 рати од 1.000 денари месечно, од кои прва рата во Септември и десетта во Јуни.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

  • Κατανόηση οποιουδήποτε είδους προφορικού λόγου, είτε ζωντανά είτε σε εκπομπή, ιδιωματισμούς και ορολογία, ακόμα και όταν εκφωνείται με μεγάλη ταχύτητα φυσικού ομιλητή
  • Κατανόηση οποιουδήποτε φυσικού ομιλητή, είτε ως ακροατής είτε ως συνομιλητής, ακόμα κι όταν η συζήτηση αφορά αφηρημένα, σύνθετα, εξειδικευμένα θέματα με λίγο χρόνο διαθέσιμο για εξοικείωση με την προφορά
  • Ο σπουδαστής ακόμα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει: λεπτές διαφορές στο ύφος, υπονοούμενα και αναφορές σε κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία, και να συνάγει συμπεράσματα από τις ενδείξεις του λόγου για τις διαθέσεις, τις προθέσεις και γενικά τη στάση και την προέλευση των (συν)ομιλητών
  • Άνετη παρακολούθηση σε: εξειδικευμένες διαλέξεις ως μέλος ζωντανού ακροατηρίου, ραδιοφωνικές εκπομπές, τηλεόραση, κινηματογράφο και παρουσιάσεις
  • Ακολούθηση οδηγιών και κατανόηση ανακοινώσεων
  • Με άνεση να κατανεί πολλά στοιχεία της καθομιλουμένης, ιδιωματισμούς και ίσως άγνωστη ορολογία

Κατανόηση γραπτού λόγου

  • Ανάγνωση με άνεση σχεδόν όλων των ειδών του γραπτού λόγου: αφηρημένα και σύνθετα (δομικά ή γλωσσικά) κείμενα, εγχειρίδια χρήσης, εξειδικευμένα άρθρα, λογοτεχνικά έργα
  • Διάκριση των αποχρώσεων ύφους του συντάκτη του κειμένου και διάγνωση των άρρητων διαθέσεών του
  • Εντοπισμός, άμεσα και γρήγορα, μέσα σε κείμενα των λεπτομερειών προσωπικού ενδιαφέροντος
  • Αποτελεσματική χρήση πηγών και να αξιολόγηση υλικού
  • Κατανόηση λεπτομερειών από οδηγίες, τις τεχνικές λεπτομέρειες έστω και με μια πιθανότητα μικρής δυσκολίας, και όλα τα είδη αλληλογραφίας

Παραγωγή γραπτού λόγου

  • Ο σπουδαστής πρέπει να είναι σε θέση να γράφη σε κατάλληλο ύφος σαφή, ρέοντα, σύνθετα κείμενα
  • Σύνθετες επιστολές
  • Αναφορές
  • Περιγραφές και αφηγήσεις ενσωματώνοντας υποθέματα, αναπτύσσοντας συγκεκριμένα σημεία και ολοκληρώνοντας με ένα κατάλληλο συμπέρασμα
  • Άρθρα που παρουσιάζουν ένα θέμα με μια αποτελεσματική, λογική δομή
  • Σημειώματα
  • Μηνύματα
  • Έντυπα
  • Δοκίμια
  • Κριτικές επαγγελματικών ή λογοτεχνικών έργων
  • Περιλήψεις με άρτια την ικανότητα σύνοψης του λόγου
  • Αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις κάθε είδους γραπτού κειμένου τηρώντας τις συμβάσεις, μέσα από ένα ευρύ ρεπερτόριο γλωσσικών δομών, με πλούσιο λεξιλόγιο, ιδιωματικές εκφράσεις και γνώση του κοινωνικοπολιτισμικού και κοινωνιογλωσσικού περιβάλλοντος

Παραγωγή προφορικού λόγου

  • Αβίαστη συμμετοχή σε οποιαδήποτε συνομιλία ή συζήτηση
  • Ο σπουδαστής πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει υπόψη του τις κοινωνικές συνθήκες, τη σύσταση του ακροατηρίου, τις κοινωνικές σχέσεις του με τον/τους συνομιλητές
  • Χρήση ιδιωματικών εκφράσεων και να προσαρμογή του ύφους σύμφωνα με τις επικοινωνιακές ανάγκες
  • Να διαπραγματεύεται παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
  • Να ανταλλάσσει πληροφορίες και συμβουλές
  • Να αναδιατυπώνει τα δύσκολα σημεία με τέτοια ευχέρεια που να μη γίνεται αντιληπτό από τους συνομιλητές
  • Να βρίσκει τις κατάλληλες δομές, ώστε να παίρνει και να διατηρεί το λόγο ή να ζητά διευκρινίσεις
  • Να διατυπώνει επιχειρήματα με σαφήνεια, αυθορμητισμό, ακρίβεια και ομαλή ροή, και με ύφος που ταιριάζει στην επικοινωνία
  • Να έχει πλήρη έλεγχο της δομής του λόγου του και της φωνολογίας
  • Να επικεντρώνει στα κατάλληλα σημεία και να ξεπερνά την οποιαδήποτε γλωσσική δυσκολία
  • Να χρησιμοποιεί ευρύ και πλούσιο λεξιλόγιο με ακρίβεια
  • Να περιγράφει εμπειρίες
  • Να κάνει δημόσιες ανακοινώσεις
el