Α1 για παιδιά 8-12 ετών

Α1 για παιδιά 8-12 ετών

στοιχειώδης γνώση

40'

Διάρκεια μαθήματος

72

Σύνολο μαθημάτων ετησίως

2 έτη

Χρόνος εκμάθησης επιπέδου

8000 MKD

Ετήσια τιμή μαθημάτων

Περιγραφή επιπέδου

Τα μαθήματα για παιδιά 8-12 ετών είναι σχεδιασμένα για την απόκτηση γνώσεων που προβλέπονται για το επίπεδο Α1 (για παιδιά 8-12 ετών). Οι γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν μέσα από δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, και συγκεκριμένα:

 1. Εκμάθηση μέσω της μεθόδου ηλεκτρονικών διαδραστικών παιχνιδιών, εξειδικευμένων για την ηλικία με στόχο τη γρήγορη απομνημόνευση και χρήση έτοιμων εκφράσεων της καθημερινότητας. Αυτή η προσέγγιση εμπεριέχει προφορική επικοινωνία με τον εκπαιδευτή, σε συνδυασμό με ατομική εργασία στον υπολογιστή μέσω διάφορων εργαλείων-παιχνιδιών που δίνουν κίνητρο στο παιδί μέσα από την ανάδραση που παρέχουν για τις αφομοιωμένες γνώσεις.
 2. Συνδυασμένη προσέγγιση παραδοσιακής μεθόδου εκμάθησης με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων για μεγαλύτερη διάδραση και οργάνωση της γνώσης. Αυτή η προσέγγιση προβλέπει λεπτομερής και βαθμιαία γνωριμία με την ορθογραφία και την ορθοφωνία της ελληνικής γλώσσας.

Η επιλογή της προσέγγισης ορίζεται βάσει της επιθυμίας των παιδιών και των γονέων, σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτή.

Υλικό διδασκαλίας

Για τους σπουδαστές προσφέρεται βιβλίο μαθητή με CD σε προνομιακή τιμή.

Τρόπος διδασκαλίας

Τα μαθήματα διεξάγονται σε τμήματα ή ιδιαίτερα στους χώρους του Συλλόγου "Πελαγονία" και online για σπουδαστές από άλλες πόλεις.

Πιστοποίηση

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εξεταστεί για την απόκτηση διεθνούς πιστοποιητικού ελληνομάθειας.

Τρόποι πληρωμής

Готовинска уплата на трансакциска сметка или по фактура, на 10 рати од 800 денари месечно, од кои прва рата во Септември и десетта во Јуни.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

  • Κατανόηση ξεχωριστών λέξεων και προτάσεων που αφορούν τον μαθητή, το άμεσο περιβάλλον του (ανθρώπους και κτίρια γύρω του)
  • Αναγνώριση βασικών πληροφοριών
  • Κατανόηση οδηγιών
  • Ακολούθηση σύντομων, απλών κατευθύνσεων
  • Απάντηση σε απλές ερωτήσεις

Κατανόηση γραπτού λόγου

  • Αναγνώριση κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων, απλών προτάσεων, γνωστών ονομάτων
  • Ανάγνωση ειδών καταστημάτων, ονόματα προϊόντων στα καταστήματα
  • Κατανόηση πολύ απλών προτάσεων, μικρών κειμένων, καρτών, καθημερινών μηνυμάτων
  • Απλή περιγραφή και οδηγίες με τη βοήθεια οπτικών μέσων
  • Παρακολούθηση σύντομης και απλής ιστορίας

Παραγωγή γραπτού λόγου

  • Περιγραφή του εαυτού, της κατοικίας, του σχολείου, της γειτονιάς
  • Σύντομα κείμενα, κάρτες, μηνύματα
  • Περιγραφή συμβάντων με τη βοήθεια εικόνων και διαλόγων
  • Ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων

Παραγωγή προφορικού λόγου

  • Παρουσίαση, χαιρετισμός, σχηματισμός ερωτήσεων προς άλλους, απαντήσεις σε απλές ερωτήσεις
  • Περιγραφή εαυτού και γνωστών προσώπων
  • Παρουσίαση εαυτού, προσωπικών ενδιαφερόντων και άμεσου περιβάλλοντος (οικογένεια, φίλοι, κατοικία, σχολείο)
  • Σχηματισμός ερωτήσεων για το χρόνο και τον τόπο
el