Ιδιαίτερα μαθήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα

όλων των επιπέδων

60'

Διάρκεια μαθήματος

8

Αριθμός μαθημάτων μηνιαίως

4000 MKD

Μηνιαία τιμή μαθημάτων

Περιγραφή μαθημάτων

Τα ιδιαίτερα μαθήματα οργανώνονται σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, για οποιοδήποτε γλωσσικό επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι εξαρτώνται από τις ανάγκες του υποψηφίου/της υποψήφιας.

Αυτά τα μαθήματα είναι ιδανικά για όσους/όσες θέλουν να εμπλουτίσουν τη γνώση τους με ιδιαίτερο λεξιλόγιο ορισμένου επιστημονικού ή κοινωνικού κλάδου, αλλά και για όσους/όσες επιθυμούν να προετοιμαστούν επιπλέον για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας.

Ο συνολικός αριθμός και η διάρκεια των μαθημάτων προσαρμόζονται στους εκπαιδευτικούς στόχους που θα τεθούν κατά την πρώτη συνάντηση.

Υλικό διδασκαλίας

Προμηθεύεται ανάλογα με τις ανάγκες των υποψηφίων.

Τρόπος διδασκαλίας

Τα μαθήματα διεξάγονται στους χώρους του Συλλόγου "Πελαγονία" και online για σπουδαστές από άλλες πόλεις.

Πιστοποίηση

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εξεταστεί για την απόκτηση διεθνούς πιστοποιητικού ελληνομάθειας.

Τρόποι πληρωμής

Κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό ή βάσει τιμολογίου εξολοκλήρου πριν από την έναρξη του κύκλου μαθημάτων.

el