Индивидуални часови

Индивидуални часови

за сите нивоа

60'

Времетраење на часот

8

Број на часови месечно

4000 MKD

Месечна цена на курсот

Опис на часовите

Индивидуалните часови се организираат во договор со заинтересираните лица, за било кое јазично ниво. Образовните цели зависат од потребите на кандидатот/кандидатката.

Овие часови се идеални за лица кои сакаат да го дополнат своето знаење со специфичен вокабулар од одредена научна или општествена област, но и за оние кои сакаат да се припремат дополнително за полагање на одреден испит.

Бројот и времетраењето на часовите се прилагодува на образовните цели кои ќе се одредат при иницијалната средба.

Материјал за курсот

Се обезбедува во зависност од потребите на кандидатите.

Начин на настава

Часовите се одвиваат во просториите на Здружението „Пелагонија“ и online за слушатели од други градови.

Сертификат

Секој заинтересиран има право да полага испит за стекнување со меѓународен сертификат.

Начин на плаќање

Готовинска уплата на трансакциска сметка или по фактура, во целост пред почетокот на курсот.

mk_MK