Рокови за аплицирање


Рокот за аплицирање за учество на испитите за стекнување со сертификат за познавање на грчкиот јазик за испитната сесија Мај 2024 е

1 Февруари – 20 Март 2024

mk_MK