Доделување на Сертификати 2017

Доделување на Сертификати на кандидатите кои успешно ги положија испитите за познавање на грчки јазик во испитната сесија Мај 2017.

mk_MK