Доделување на Сертификати 2019

ελληνομάθεια Μοναστήρι

Доделување на Сертификати на кандидатите кои успешно ги положија испитите за познавање на грчки јазик во испитната сесија Мај 2019.

 

mk_MK